Repræsentantskab

HusumNet ledes af et repræsentantskab bestående af 2 medlemmer fra hver afdeling. Ud over formand og næstformand som vælges på repræsentantskabsmøderne, så konstituerer bestyrelsen sig selv. Repræsentantskabet mødes efter afdelingernes budgetmøder. På møderne vedtages blandt andet regnskaberne, og budgetterne til efterfølgende godkendelse af afdelingerne. Ligeledes behandles eventuelt indkomne forslag. Når regnskaberne er godkendt på afdelings møderne, er der også blevet enighed om en pris pr. medlem. Denne pris fordeles til de forskellige afdelinger efter en bestemt nøgle, så hver afdeling ved, hvad de skal betale. Dette formidles så videre til beboerne som opkræves via huslejen.