Om HusumNet

 

HusumNet er en medieforening, der går på tværs af fem boligafdelinger i SAB. Boligafdelingerne er i øjeblikket Langelandshuse, Falsterbo, Husum Vænge, Lollikhuse og Humlevænget. Dette kan ifølge vedtægterne udvides med andre SAB-afdelinger. Det er HusumNets formål at drive et internt net, hvorigennem HusumNets enkelte medlemmer forbindes til såvel internettet som eksterne net blandt andet til tv og telefoni. HusumNet ledes af et repræsentantskab bestående af 2 medlemmer fra hver afdeling. Ud over formand og næstformand som vælges på repræsentantskabsmøderne, så konstituerer repræsentantskabet sig selv. Repræsentantskabet afholder møder efter afdelingernes budgetmøder. På møderne godkendes blandt andet regnskaberne, og budgetterne vedtages til efterfølgende godkendelse af afdelingerne. Ligeledes behandles eventuelt indkomne forslag. Når regnskaberne er informeret ud på afdelingsmøderne, er der også blevet enighed om en pris pr. medlem. Denne pris fordeles til de forskellige afdelinger efter en bestemt nøgle, så hver afdeling ved, hvad de skal betale. Dette formidles så videre til beboerne som opkræves via huslejen.

Fordelen ved at have en medieforening er stordrift, så de forskellige udbyder kan gøres mere medgørlige på forhandling af pris og kvalitet. I HusumNet er udbyderne Dktv og YouSee.

Vi tager os også af de eventuelle fejl, som måtte opstå.

Alt dette skal vi prøve at formidle ud her på siden.