Om HusumNet

 

HusumNet er en medieforening, der går på tværs af fem boligafdelinger i SAB. Boligafdelingerne er i øjeblikket Langelandshuse,  Falsterbo, Husum vænge, Lollikhuse og Humlevænget. Dette kan ifølge vedtægterne udvides med andre SAB afdelinger. Det er HusumNets formål at drive et net, hvorigennem HusumNets enkelte medlemmer forbindes til såvel internettet som eksterne net blandt andet til data, tv og telefoni. HusumNet ledes af et repræsentantskab bestående af 2 medlemmer fra hver afdeling. Ud over formand og næstformand som vælges på repræsentantskabsmøderne, så konstituerer repræsentantskabet sig selv. Repræsentantskabet afholder møder efter afdelingernes budgetmøder. På møderne vedtages blandt andet regnskaberne, og budgetterne til efterfølgende godkendelse af afdelingerne. Ligeledes behandles eventuelt indkomne forslag. Når regnskaberne er godkendt på afdelings møderne, er der også blevet enighed om en pris pr. medlem. Denne pris fordeles til de forskellige afdelinger efter en bestemt nøgle, så hver afdeling ved, hvad de skal betale. Dette formidles så videre til beboerne som opkræves via huslejen.

Fordelen ved at have en medieforening er stordrift, så de forskellige udbyder kan gøres mere medgørlige på pris og kvalitet. I HusumNet er udbyderne Dansk Kabel Tv og YouSee.

Vi skal også tage os af de eventuelle fejl, som måtte opstå.

Alt dette skal vi prøve at formidle ud, - nu også ved hjælp af en hjemmeside.